شاخص بهای تولید کننده اردیبهشت ماه منتشر شد

نوشته شده در تاریخ : 1396/03/07 - 14:21:32

شاخص بهای تولید کننده اردیبهشت ماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1395 به‌میزان 5.9 درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
- شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در ارديبهشت ماه 1396 به عدد 236.2 رسيد که نسبت به ماه قبل تقريبا ثابت بود.
-  شاخص مذکور در ارديبهشت ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.