یارانه های نقدی در نقش وثیقه بانکی - تسهیلات بانکی در قالب «یاراکارت» اعطا می شود

نوشته شده در تاریخ : 1396/02/27 - 16:56:32

یارانه های نقدی در نقش وثیقه بانکی / تسهیلات بانکی در قالب «یاراکارت» اعطا می شود

بانک مرکزی به منظور پوشش گسترده کارت های اعتباری در کشور و تسهیل دریافت تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی به پشتوانه يارانه واريزي به حساب خانوارها،  طرح «یاراکارت اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره ۹۵.۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵.۶.۱۸، با موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري»،  و با توجه به لزوم افزايش پوشش کارت‌هاي اعتباري در سطح کشور و تسهيل دسترسي اقشار و آحاد مختلف جامعه به ويژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباري نظام بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد امکان صدور کارت‌هاي اعتباري به پشتوانه يارانه واريزي به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌هاي اعتباري ياد شده که موسوم به "ياراکارت اعتباري" است، در نهايت مي‌تواند منتج به افزايش قدرت خريد خانوارها و ارتقاي رضايتمندي جامعه از نظام بانکي و کمک به توليد و اشتغال داخلي شوند. 
بر این اساس اقدامات و تمهيدات لازم براي صدور و عرضه «ياراکارت اعتباري» براي سرپرستان خانوارها تحت شرايط زیر توسط شبکه بانکی اقدام می شود:
۱-    تمامي سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ يارانه مي‌باشند، مي‌توانند با ارايه درخواست براي اخذ ياراکارت اعتباري به مؤسسه اعتباري مراجعه کنند.
۲-    ياراکارت اعتباري در قالب عقد مرابحه توسط مؤسسه اعتباري صادر مي‌شود.
۳-    تسهيلات در قالب ياراکارت اعتباري، به صورت نسيه اقساطي به اشخاص مشمول اعطاء می شود.
۴-    به هر خانوار مشمول دريافت يارانه، صرفاً يک فقره ياراکارت اعتباري اعطا و کارت مزبور به نام سرپرست خانوار صادر می شود.
۵-    صدور ياراکارت اعتباري به پشتوانه حساب‌هاي يارانه‌اي اشخاص مشمول انجام مي‌پذيرد.
۶-    در اين طرح، تسهيلات ضمن انعقاد قرارداد لازم‌الاجرا و به پشتوانه وثيقه يارانه‌هاي نقدي اعطا شده و بدين ترتيب مشکلات مربوط به تأمين وثايق اشخاص کم‌درآمد قابل رفع خواهد بود.
۷-    بازپرداخت تسهيلات اعطايي به صورت خودکار از محل حساب‌هاي يارانه‌اي اشخاص انجام مي‌پذيرد و بدين سبب ريسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوي اشخاص مشمول به حداقل مي‌رسد. 
۸-    سقف تسهيلات اعطايي به اشخاص مشمول با توجه به ميزان يارانه خانوار تعيين می شود. در هر حال، در مرحله اول سقف پرداخت تسهيلات از طريق اين سازوکار پنجاه ميليون ريال است.
۹-    ياراکارت اعتباري داراي ويژگي گردان است؛ بدين نحو که تا تاريخ انقضا، همواره به ميزان مابه‌التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهيلات تسويه نشده توسط مشتري، داراي اعتبار است.
۱۰-    مانده ياراکارت اعتباري صرفاً براي اعطاي تسهيلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش‌هاي مالي ديگر نظير برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمي‌باشد. واريز وجه به ياراکارت اعتباري از ممنوعيت اين بند مستثني مي‌باشد.
۱۱-    مهلت بازپرداخت تسهيلات نسيه اقساطي، به تشخيص مؤسسه اعتباري و حداقل ۳۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماه مي‌باشد.
۱۲-    سود ياراکارت اعتباري براي تسهيلات نسيه اقساطي بر اساس نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در مورد عقود غيرمشارکتي محاسبه مي‌شود.
۱۳-    در صورتي که سررسيد تسهيلات اعطايي از طريق ياراکارت اعتباري، فراتر از تاريخ انقضاي کارت باشد، مهلت بازپرداخت تسهيلات مزبور، در چارچوب ضوابط و مقررات، پس از تاريخ انقضاي کارت ادامه مي‌يابد.
۱۴-    دارنده ياراکارت اعتباري، حداکثر تا تاريخ انقضاي کارت ‏‏‏- که تاريخ مزبور از سوي مؤسسه اعتباري تعيين و بر روي کارت درج می شود- قادر به استفاده از اعتبار اعطايي مي‌باشد.
۱۵-    مدت اعتبار ياراکارت اعتباري حسب درخواست دارنده و در صورت موافقت مؤسسه اعتباري قابل تمديد است.
۱۶-    به منظور پوشش ريسک ناشي از قطع يارانه خانوارها، مؤسسه اعتباري مي‌تواند نسبت به اخذ سفته و يا ساير تضامين متعارف قابل ارايه از سوي اشخاص مشمول به تشخيص خود، اقدام کند.
۱۷-    ساير موارد ناظر بر کارت اعتباري يارانه بگيران، تابع قوانين و مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي است.