اطلاعیه بانک مرکزی꞉ ۸۷ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می شوند

نوشته شده در تاریخ : 1396/02/26 - 22:49:08

اطلاعیه بانک مرکزی: ۸۷ درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می شوند