تسهیلات بانکی با نگاه کارشناسی به پروژه های اولویت دار تخصیص یابد

نوشته شده در تاریخ : 1396/02/26 - 15:22:12

تسهیلات بانکی با نگاه کارشناسی به پروژه های اولویت دار تخصیص یابد