تسهیلات بانکی با نگاه کارشناسی به پروژه های اولویت دار تخصیص شود

نوشته شده در تاریخ : 1396/02/26 - 15:05:55

تسهیلات بانکی با نگاه کارشناسی به پروژه های اولویت دار تخصیص شود