​شاخص بهای تولیدکننده فروردین ماه منتشر شد

نوشته شده در تاریخ : 1396/02/09 - 15:06:19

​شاخص بهای تولیدکننده فروردین ماه منتشر شد

  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1395 به‌میزان 5.4 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در فروردين ماه 1396 به عدد 236.3 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزايش داشته است.

-  شاخص مذکور در فروردين ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.2 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.