گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1394

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/19 - 10:54:12

در ارديبهشت ماه سال 1394 ، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 39.0ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل0.2 درصد کاهش نشان مي دهد.  در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 14265واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 41.0 درصد کاهش مواجه بوده است...