سقف فردی تسهیلات‌ قرض الحسنه ازدواج خانواده های ایثارگران دوبرابر شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/12 - 20:09:00

یکهزار و دویست و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه شورا با افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان به دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج افراد عادی موافقت کرد.