چهره های ماندگار بانکی معرفی شدند

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/12 - 12:29:43

چهره های ماندگار بانکی معرفی شدند

عزیز عظیمی ، فریدون توحیدی مقدم و مهدی عمرانی به عنوان منتخبین چهارمین دوره انتخاب چهره های ماندگار بانکی  معرفی  شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ عزیز عظیمی مشاور اسبق رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک سرمایه گذاری ماوراء بحار ایران و لندن بوده است.
فریدون توحیدی‌مقدم نماینده اسبق مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی و سرپرست اسبق بانک ملی ایران  بوده است.
در کارنامه کاری مهدی عمرانی نیز مدیریت اسبق موسسه بانکداری ایران و  سرپرست اسبق اداره حقوقی بانک مرکزی به چشم می آید.
پژوهشکده پولی و بانکی هر سال در پایان همایش سیاست های پولی و ارزی با انتخاب و معرفی حداکثر سه نفر از شخصیت های برجسته بانکی که طی دوران خدمت خود خدمات برجسته و قابل اعتنایی در جهت تقویت ساختار سیاستگذاری‌، ساختار مالی و سازمانی بانک ها  داشته اند، تقدیر می کند.
به منظور انتخاب چهره‌ های ماندگار، دبیرخانه کمیته انتخاب از مراکز حقیقی و حقوقی مانند بانک ها‌، بانک مرکزی‌، اعضای هیات عامل ، اعضای علمی دانشکده های مدیریت و اقتصاد و رییس پژوهشکده پولی و بانکی خواست نسبت به معرفی یک نفر شخصیت اقدام کنند.
نامزدهای معرفی شده می بایست حداقل 50 سال سن و 20 سال سابقه خدمت در نظام بانکی داشته و دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با این حوزه باشند.