شيوه نامه اعطاي تسهيلات خريدخودرو و کالاهاي بادوام توليد داخل ابلاغ شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/11 - 10:24:40

شيوه نامه اعطاي تسهيلات خريدخودرو و کالاهاي بادوام توليد داخل  به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال ابلاغ تصميمات متخذه در يکهزار‌‌ و نود و نهمين جلسه مورخ 15/2/1394 شوراي پول و اعتبار در خصوص افزايش مبلغ تسهيلات خرد (خريدخودرو،خريد کالاهاي مصرفي بادوام، جعاله و کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه)، این بانک، شيوه نامه اعطاي تسهيلات خريدخودرو و کالاهاي بادوام توليد داخل‌ را به شبکه بانکی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر ابلاغ کرد.
گفتنی است این شیوه نامه با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شده‌است و بانک مرکزی ضمن ابلاغ آن به شبکه، بر نظارت بر حسن اجرای آن نیز  تاکید کرده است.
مفاد این بخشنامه به شرح زیر می باشد:

الف- شيوه نامه اعطاي تسهيلات خريد خودرو توليد داخل:
1- نوع عقد ، فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال و به اقساط مساوي
2- نرخ سود مطابق نرخ سود عقود مبادله اي مصوب شوراي پول واعتبار مي باشد.
3- ارائه پيش فاکتور خريد خودرو با توجه به فهرست انواع خودروهاي توليد داخل اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
4- صدور چک به ميزان مبلغ پيش فاکتور در وجه شرکت توليدکننده (مبلغ واريزي شامل مبلغ پيش‌پرداخت که از سوي متقاضي بابت بهاي خودرو نزد بانک توديع ميشود بعلاوه مبلغ تسهيلات به ميزان 60٪قيمت تمام شده خودرو  ‌و حداکثر تا مبلغ 150ميليون ريال)
(در مورد خودروهاي فرسوده معادل 80٪ قيمت تمام شده خودرو و حداکثر تا مبلغ 200ميليون ريال مي‌باشد.)
5- وثايق به تشخيص بانک عامل
6- اطمينان از توان مالي متقاضي تسهيلات در بازپرداخت اقساط  
تبصره : ارائه تسهيلات بابت طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده منوط به ارائه گواهي اسقاط و استعلام از سامانه ستاد حمل و نقل سوخت خواهد بود.
انتظار مي رود با همکاري توليدکنندگان و بانکها از وقوع سوء استفاده هاي احتمالي ممانعت به عمل آيد.
                                                                                   
روش اجرايي
متقاضي پس از مراجعه به بانک و احراز شرايط کافي جهت دريافت تسهيلات خودرو به شرح ذيل اقدام مي‌نمايد:
 مراجعه به يکي از نمايندگي‌هاي مجاز خودروسازان توليد داخل، اخذ پيش‌فاکتور و ارائه آن به بانک عامل
 بانک عامل با توجه به ارزش خودرو و با رعايت سقف فردي حداکثر به ميزان 60٪ قيمت خودرو تا مبلغ 150 ميليون ريال نسبت به اخذ پيش‌پرداخت از متقاضي به ازاي مابه‌التفاوت مبلغ پيش فاکتور اقدام مي‌نمايد.
 کل مبلغ بهاي خودرو صرفاً به حساب خودروساز واريز ‌مي‌گردد.
 ارائه رسيد پرداخت به متقاضي جهت ارائه به نمايندگي‌هاي مجاز و انجام اقدامات  مقتضي جهت  تحويل خودرو.

ب- شيوه نامه اعطاي تسهيلات خريد کالاي بادوام توليد داخل :
1- نوع عقد، فروش اقساطي و مدت بازپرداخت حداکثر سه سال به اقساط مساوي
2- نرخ سود مطابق نرخ سود عقود مبادله اي مصوب شوراي پول واعتبار مي باشد.
3- مراجعه متقاضي به بانک و کسب موافقت اوليه جهت تشکيل پرونده
4- وثايق به تشخيص بانک عامل
5- سقف تسهيلات خريد کالا حداکثر مبلغ 80ميليون ريال مي‌باشد.
6- اطمينان از توان مالي متقاضي تسهيلات در بازپرداخت اقساط  

روش اجرايي
متقاضي تسهيلات پس از مراجعه به بانک و احراز شرايط کافي جهت دريافت تسهيلات کالا به شرح ذيل اقدام مي‌نمايد:
 مراجعه متقاضي به سامانه فروش واحدهاي توليدي يا مراکز فروش تاييد شده از طريق سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انتخاب محصول.
بديهي است چنانچه ساير توليدگان نيز معيارهاي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعايت نمايند، اسامي آنها در ليست شرکتهاي منتخب در سايت وزارتخانه مزبور درج مي‌گردد.
 مراجعه متقاضي به بانک و ارائه پيش فاکتور خريد محصول يا محصولات انتخاب شده و تاييد شده ازسوي توليد کننده
 بررسي مدارک و مستندات توسط بانک و واريز مبلغ تسهيلات صرفاً به حساب توليدکننده که در پيش فاکتور مشخص شده است و ارائه رسيد واريز وجه مذکور به متقاضي تسهيلات(مشتري)
 ارائه رسيد واريز وجه ازسوي مشتري به نمايندگي‌هاي فروش جهت دريافت کالاي موردنظر.