کامیاب꞉ جهت‌گیری بانک‌مرکزی از سال 92 یکسان‌سازی نرخ ارز است

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/10 - 17:47:30

کامیاب: جهت‌گیری بانک‌مرکزی از سال 92 یکسان‌سازی نرخ ارز است

معاون ارزی بانک مرکزی در نشست سیاستی الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی، در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به دو تجربه ایران در یکسان سازی نرخ ارز خاطرنشان کرد: کشور ما دو تجربه یکسان سازی نرخ ارز داشته که بسیار گرانقدر است. تجربه اول، مدت بسیار کوتاهی بود اما در تجربه دوم نزدیک ده سال نظام یکسان نرخ ارز، پایدار بود.
وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توانیم یک نظام پایدار تک نرخی ارز داشته باشیم ،تشریح کرد: ما در نیمه دوم دهه 70 این موضوع را در دستور کار قرار دادیم . آن زمان، کشور در شرایط سختی قرار داشت و  همزمان با طرح یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد حساب ذخیره ارزی هم مدنظر قرار گرفت.
کامیاب درخصوص پیش‌فرض‌های اصلی اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، اظهار داشت: ضرورت اعمال سیاست های هماهنگ در بخش های مختلف اقتصاد و ترتیب و توالی این سیاست ها، دو نکته اصلی در یکسان سازی نرخ ارز می باشد که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سیاست یکسان سازی نرخ ارز، باید سیاستی مستمر باشد، گفت: شرایط اقتصادی حال تغییر است و این تغییر مستمرا وجود دارد. بنابراین ، باید سیاست های متخذه دارای انعطاف باشد.
کامیاب با اشاره به تجارب خوب گذشته و تصمیمات جدید برای اعمال نرخ ارز یکسان افزود: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی‌کشور از جمله تغییر ترکیب درآمدهای ارزی به نفع‌کالاهای غیرنفتی در اقتصاد،امیدواریم در تجربه سوم، نظامی پایدار در این خصوص ایجاد کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه ذخایر ارزی به عنوان پشتوانه مناسب برای اقتصاد کشور است،تصریح کرد: هم اکنون کالاهای غیرنفتی در سبد صادرات وزن قابل قبولی دارد؛ همچنین صندوق توسعه ملی ایجاد شده و بخشی از درآمدها در آنجا ذخیره می شود.
معاون ارزی، جریان ورودی ارز را در کشور در سه مقوله صادرات کالاها و خدمات،سرمایه‌گذاری مستقیم و دسترسی به بازارهای ارزی خارجی برشمرد و گفت: آن زمان، انتشار اوراق قرضه یورویی در بازارهای جهانی با موفقیت انجام شد و از این طریق اطمینان لازم به بانک مرکزی و جامعه داده شد که این موضوع شرایط مساعد بین المللی را رقم می زند.
کامیاب جهت‌گیری بانک مرکزی از سال 92 به این طرف را یکسان سازی نرخ ارز دانست و اظهار داشت: مقدمات زیادی برای این موضوع باید فراهم شود که بخشی از آن، خارج از اختیارات بانک مرکزی است.
معاون ارزی بانک مرکزی با توجه به عزم جدی دولت و قانونگذار برای اتخاذ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، افزود: قطعا با شرایط مساعد بین‌المللی برای نقل و انتقال ارز و عملیات خزانه داری، سرعت یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر خواهد شد.