نرخ تورم ارديبهشت‌‌ماه 1394 معادل 15·5 درصد اعلام شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/05 - 10:34:00

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی و به نقل از اداره آمار اقتصادی این بانک ، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت‌‌ماه 1394 به عدد 221.8 رسيد که نسبت به ماه قبل1.0 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در ارديبهشت‌‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.2 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت‌‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت‌‌ماه 1393 معادل 15.5 درصد مي‌باشد.