افتتاح سی‌وهفتمین هم‌اندیشی آموزشی آمار اقتصادی

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/04 - 10:29:54

افتتاح سی‌وهفتمین هم‌اندیشی آموزشی آمار اقتصادی

حوزة آمار اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته اقدام به تهیة تقویم آماری دقیق و اجرای طرح‌هاي آماري مطابق با زمان‌بندی تعيين شده کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که در سی‌و هفتمین هم‌اندیشی آموزشی آمار اقتصادی بانک مرکزی در نوشهر سخن می گفت به بیان مطالبی در خصوص آخرين تحولات اقتصادي کشور پرداخت و ضمن اثربخش‌خواندنِ سیاست‌های اقتصادی دولت در سال گذشته، با استناد به برخي آمارها‌ي اقتصادی همچون نرخ تورم، حجم نقدینگی، تسهیلات پرداختی و رشد اقتصادی، روند تحولات اقتصادي کشور را مثبت ارزيابي نمود.
وي کنترل رشد نقدينگي در حد 22.3 درصد را دستاوردي مناسب براي سال 1393 توصيف نمود و  بيان داشت بانک مرکزي در سال گذشته توانست ضمن کنترل رشد نقدينگي، منابع بانکي را به نحوي مناسب به سمت فعاليتهاي توليدي هدايت نمايد. وي با توجه به رشد 44.5 درصدي حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 نسبت به سال 1392 و رسيدن آن به سطح 3414.2 هزار ميليارد ريال، بر تحقق کامل اهداف تعيين شده در بسته خروج غيرتورمي از رکود در زمينه تامين مالي اقتصاد، اشاره نمود. قرباني در اين زمينه به سهم 60.7  درصدي سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي بانکها در سال 1393 و سهم 80.9 درصدي سرمايه در گردش از تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن اشاره و اتخاذ اين رويکرد و عملکرد شبکه بانکي در اين خصوص را به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد بسيار مفيد ارزيابي نمود. وي با توجه به ظرفتيهاي خالي اقتصاد، بر استمرار اين رويکرد در سال جاري و تداوم تمرکز سياستهاي اعتباري بر تامين سرمايه در گردش تاکيد کرد.
قربانی در ادامه با اشاره به سياستهاي پولي و اعتباري جديد مصوب شوراي پول و اعتبار بر رويکرد تدريجي سياستگذار پولي براي اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي تاکيد کرد. وی اتخاذ رويکرد مزبور را تلاشي براي تامين هم زمان منافع سپرده‌گذارن و تسهيلات گيرندگان، رفع تنگاناهاي اعتباري نظام بانکي و ايجاد سازگاري هر چه بيشتر ميان نرخ هاي سود بانکي و متغيرهاي کلان اقتصادي عنوان نمود. وي در اين زمينه به نقش مثبت و حايز اهميت مساعدت هاي دولت براي رفع مشکلات بانکها و بهبود اجراي سياستهاي پولي يادآور شد و اقداماتي از قبيل افزايش سرمايه بانکهاي دولتي، تسويه بدهي بخش دولتي به نظام بانکي و پرهيز از اعمال تسهيلات تکليفي را در اين راستا بسيار راهگشا عنوان نمود.
قرباني با اشاره به تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در زمينه تسهيلات مسکن خانه اولي ها و نيز رفع محدوديتهاي پيشين در زمينه اعطاي تسهيلات خريد مسکن توسط ساير بانکهاي کشور، بر استقبال بانک مرکزي از ارايه هر گونه طرح و ابداع مالي توسط دستگاه‌هاي مسئول در کشور، مشروط به سازگاري طرح‌هاي پيشنهادي با اقتضائات کلان اقتصادي کشور و برخورداري طرح‌هاي ارايه شده از تعادل مالي و عدم اتکاي آن به منابع پرقدرت بانک مرکزي، تاکيد نمود. وي تعادل مالي طرح‌هاي پيشنهادي به منظور حفظ و صيانت از دستاوردهاي کشور در زمينه مهار تورم را اساسي عنوان نمود و لزوم توجه دستگاه‌ها به اين مهم در طرح‌هاي پيشنهادي را يادآور شد.
دکتر قربانی در پایان سخنرانی خود ضمن تشکر از زحمات برگزارکنندگان هم‌اندیشی ، ابراز امیدواری کرد این همايش ضمن حفظ رشد کيفي خود، در سالهاي آتي نيز تداوم یابد.
پیش از سخنان معاون اقتصادی بانک، علیرضا مقتدایی، مدیرکل آمارهای اقتصادی نیز به بیان گزارشی از عملکرد مدیریت کل آمارهای اقتصادی در سال 1393 پرداخت.
وی انجام مطالعات مقدماتی طرح تجدید نظر سال پایه100=1395، تهیه پرسشنامه‌ها و نیز تهیه فایل نقشه‌ها و آماده‌سازی آن‌ها برای چاپ، اتمام تجدید نظر در طرح‌های مختلف، تهیه و تنظیم حدود 200 عنوان گزارش‌ مستمر که مربوط به طرح‌های مختلف آماری از جمله پیش‌بینی نرخ تورم و گزارش‌های مورد نیاز برای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده اند را از اهم فعالیت‌های انجام شده در مدیریت کل آمارهای اقتصادی دانست.
مقتدایی دریافت و کارشناسیِ 300 پیشنهاد، شرکت در هفتمین کنفرانس آمار بانک‌های مرکزی اروپا، شرکت در کمیسیون‌های تخصصی آماری و اقتصادیِ نهادها و سازمان‌های سیاست‌گذار دولتی و حکومتی، شرکت در کنفرانس‌ها و همایش‌های ملّی مرتبط با موضوع آمارهای اقتصادی را نیز از فعالیت‌های دیگری دانست که در ارتقای سطح علمی همکاران و بهبود روند فعالیت‌ها موثر بوده اند.
مدیرکل آمارهای اقتصادی در پایان سخنان خود بر اهمیت و نقش آمارگیران در انجام طرح‌های آماری تأکید کرد.
سی‌و هفتمین هم اندیشیِ آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، با اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تا ششم خردادماه برقرار خواهد بود.