بازدید از خزانه جواهرات ملی ایران رایگان است

نوشته شده در تاریخ : 1394/02/27 - 10:23:16

بازدید از خزانه جواهرات ملی در روز 28 اردیبهشت رایگان است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و در راستای اهداف مشترک و همکاری با سازمان میراث فرهنگی و همگام با مجمع جهانی موزه ها ، خزانه جواهرات ملی در روز جهانی موزه برابر با دوشنبه 28 اردیبهشت ماه ، به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان گرامی است.
نشانی : تهران، خيابان فردوسی، شماره 213، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، خزانه جواهرات ملی.