مصوبات تسهیلات خرد ابلاغ شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/02/22 - 10:15:13

بانک مرکزی مبالغ تسهیلات خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،‌ از سوی این بانک، موضوع افزايش مبلغ تسهيلات خرد خريد (کالاهاي بادوام، خودرو، جعاله و کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه) مصوب جلسه يکهزار و يکصد و نود و نهمين شورای پول و اعتبار در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ، به  شرح ذيل  به بانکها جهت اجرا ابلاغ شد:
الف: خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ ‌80 ميليون ريال.
ب : تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ 100 ميليون ريال.
ج : تسهيلات خريد خودرو سواري (توليد داخل) معادل 60 درصد بهاي خودرو و حداکثر به ميزان 150 ميليون ريال.
د : تسهيلات کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال.
ه‌ : تسهيلات خريد خودرو بابت جايگزيني خودروهاي فرسوده شخصي از محل توليد داخلي معادل 80 درصد بهاي خودرو و حداکثر به مبلغ 200 ميليون ريال.
‌گفتنی است شيوه نامه اعطاي تسهيلات خودرو و کالاهاي مصرفي بادوام و نحوه مصرف آن که با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تهيه است، متعاقباً  به بانکها ارسال خواهد شد.