شکایات خود را در مورد نرخ های سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنید

نوشته شده در تاریخ : 1394/02/17 - 14:10:59

 مردم شریف ایران می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف بانکها از مفاد « دستورالعمل ناظر بر سياست‌هاي پولي و اعتباري در سال 1394»  مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متعاقب ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سياست‌هاي پولي و اعتباري در سال 1394» به شبکه بانکی ، از روز چهارشنبه 16/2/1394 اجرای مفاد دستورالعمل فوق برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری الزامی است و بازرسان بانک هم با جدیت به این مقوله نظارت خواهد نمود.
این گزارش می افزاید: مردم شریف ایران می توانند
در صورت مشاهده هر گونه تخلف بانکها از مفاد دستورالعمل مورد اشاره، شکایات خود را از طریق تلفن پیام گیر روابط عمومی به شماره 29954855 اعلام نمایند.