لغو بخشنامه منع افتتاح حساب سرمایه‌گذاری برای دانشگاه‌های دولتی

نوشته شده در تاریخ : 1394/02/14 - 14:38:51

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ضمن لغو بخشنامه ممنوعیت افتتاح حساب سرمایه‌گذاری برای دانشگاه‌های دولتی را اعلام کرد .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شبکه بانکي کشور موظفند در زمينه افتتاح حساب بانکي براي دانشگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، برابر قوانين، مقررات و ضوابط جاري، همکاري لازم را با این مؤسسات داشته باشند.
این گزارش می افزاید: در پی طرح برخي پرسش‌ها و ابهامات از سوي شبکه بانکي کشور و همچنين وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص گستره شمول مقررات ناظر بر نگهداري حساب‌هاي دولتي نزد شبکه بانکي کشور موضوع ماده 94 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و شموليت آن بر دانشگاه‌هاي دولتي با توجه به حکم بند «ب» ماده (20) قانون اخيرالذکر، مراتب مجدداً در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از بررسي‌هاي بيشتر و استعلام از مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه با توجه به ابعاد حقوقي موضوع‌، بخشنامه جدید صادر شد.
این بخشنامه به شماره 31614/94  در تاریخ 10/2/1394 به ‌مديران عامل تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ارسال و ابلاغ شد.