شاخص بهای تولید کننده در ایران اعلام شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/02/07 - 16:51:58

شاخص بهای تولید کننده در ایران از سوی اداره آماراعلام شد.
خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه  100=1390  به شرح ذیل است:
-  شاخص بهای تولید کننده در ‌ایران در فروردين ماه 1394 به عدد209.0 رسيد که نسبت به ماه قبل0.2 درصد افزايش يافت.
-  شاخص مذکور در فروردين ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.9  درصد افزایش داشته است.
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1393 به‌میزان14.1 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.