نرخ تورم‌ فروردين‌‌ماه 1394 معادل15·5 درصد است

نوشته شده در تاریخ : 1394/02/05 - 11:43:11

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، اداره آمار این بانک خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 را به شرح ذيل اعلام کرد:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين‌‌ماه 1394 به عدد 219.6 رسيد که نسبت به ماه قبل1.3درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در فروردين‌‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.5 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين‌‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين‌ماه 1393 معادل15.5 درصد مي‌باشد.