آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها تصویب شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/01/22 - 15:11:01

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای « آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها » را به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پيرو بخشنامه شماره 143022/92 مورخ 15/5/1392 در خصوص ارسال  « آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، موضوع تصويب‌نامه شماره 100998/ت48367ﻫـ  مورخ 2/5/1392 هيأت محترم وزيران و با عنايت به مشکلات عنوان‌شده از سوي برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي پيرامون ميزان حق‌عضويت‌ها در صندوق و همچنين برخي ابهامات و ايرادات در مفاد آيين‌نامه، پس از بررسي‌هاي مجدد و اخذ نکته‌نظرات شبکه بانکي کشور، آيين‌نامه مزبور، در هيأت محترم وزيران اصلاح و به تصويب رسيد.