کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی تایید شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/01/18 - 18:24:21

یکهزار و یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 18/1/1394 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی مورد تایید اعضاء قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن در جلسه آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.