نقش حسابرسان مستقل در شفافيت اطلاعات مالي بانکها و موسسات اعتباري

نوشته شده در تاریخ : 1393/12/19 - 15:44:19

      به منظور برقراري ارتباط مستمر و موثر مابين بانک مرکزي و حسابرسان مستقل بانکها روز دوشنبه 18/12/93 نشستي با عنوان "بررسي نقش حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني در شفافيت اطلاعات مالي بانکها و موسسات اعتباري "  با هدف تبادل نظر و طرح انتظارات متقابل بانک مرکزي و حسابرسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نشست باحضور دکتر سيف رئيس کل بانک مرکزي، تهرانفر معاون نظارتي، نمايندگان جامعه حسابداران رسمي ايران ، سازمان حسابرسي و سازمان بورس و شرکاء و مديران 16 موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که وظيفه حسابرسي بانکها و موسسات اعتباري را برعهده دارند ، در ساختمان میرداماد برگزار شد.
      در این نشست ضمن اشاره بر اهمیت سلامت اداری تاکید شد بانکها علاوه بر نقش مهمي که در اقتصاد کشور دارند، داراي کارکردها و مسئوليت هاي اجتماعي ويژه اي نيز هستند که رسالت آنها  را از ساير بنگاه هاي اقتصادي متمايز مي سازد.
 بخش قابل ملاحظه اي از نقش نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر وضعيت و عملکرد مالي بانکها و موسسات اعتباري از طريق حسابرسان مستقل به عنوان يکي از ارکان نظارتي و بازوي اجرايي بانک مرکزي محقق مي شود، لذا کيفيت رسيدگي ها و گزارش هاي حسابرسي و بازرسي قانوني نقش مهمي را در شفافيت مالي بانکها و موسسات اعتباري ايفا مي کند.
      در اين جلسه همچنین درخصوص محورهايي چون طبقه بندي صحيح تسهيلات ، اخذ ذخاير کافي و مناسب براي مطالبات مشکوک الوصول، نحوه شناسايي درآمد به روش تعهدي ، کيفيت سود و رعايت حدود مقرراتي، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است در ادامه این نشست، دکتر سيف رئيس کل بانک مرکزي ضمن تبيين انتظارات بانک مرکزي از حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني بر لزوم ارائه اظهارنظر دقيق و حرفه‌اي درخصوص محورهاي يادشده ، تاکيد نمود و مقرر گرديد برگزاري اين نشست ها تداوم يابد.