اسکناس نو در پیشخوان بانکهای دولتی و خصوصی

نوشته شده در تاریخ : 1393/12/18 - 11:36:41

بانک‌های پاسارگاد، صادرات، ملت، اقتصادنوین، ملی، کارآفرین و پست بانک اسکناس نو توزیع می‌کنند.
 به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شعب منتخب بانک‌های مذکور از روز شنبه بیست و سوم تا روز چهارشنبه بیست و هفتم اسفندماه به عنوان بانک‌های عامل، موظف به توزیع اسکناس نو هستند و از هر نوع اسکناس، يکصد برگ در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد.
گفتنی است مسئولین شعب منتخب بانک‌ها موظف بر حسن اجرای توزیع اسکناس نو هستند.