نشست اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول

نوشته شده در تاریخ : 1395/12/15 - 16:45:08

نشست تخصصی «اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول و سرمایه» و«شفافیت اقتصادی» در ادامه سلسله نشست های کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم ها روز دو شنبه 16 اسفندماه صبح و بعدازظهر در مرکز تحقیقات و مطالعات وزارت امور خارجه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این سلسله نشست ها، موضوعات «برجام و دیپلماسی و روابط دیپلماتیک»،«برجام و سیاست داخلی»، «برجام و سیاست و امنیت بین الملل»، «برجام و اقتصاد سیاسی بین المللی» و «برجام و الزامات و بایسته ها» در کارگروه های تخصصی با حضور مقامات عالی رتبه دولتی و دانشگاهی مورد نقد و بررسی قرارمی گیرد.
نشست فردا با عنوان «اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول و سرمایه » با حضور قائم مقام بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی و شبکه  بانکی، مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازار سرمایه، گمرگ جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران برگزار می شود.