شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماه منتشر شد

نوشته شده در تاریخ : 1395/12/07 - 16:15:52

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1394 به‌میزان 4.5 درصد افزایش یافته است.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
- شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در بهمن ماه 1395 به عدد 233.8 رسيد که نسبت به ماه قبل  0.2 درصد افزايش داشته است.
- این شاخص در بهمن ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.