نگاه مثبت بانک مرکزی به گسترش صنعت پرداخت

نوشته شده در تاریخ : 1395/10/14 - 16:36:01

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داوود محمدبیگی با حضور در میزگرد تخصصی «روند رقابتی در صنعت پرداخت» به پرداخت یارانه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بانک ها به شرکت های پرداخت اشاره کرد و افزود: اگر یارانه بانک ها نباشد امکان فعالیت شرکت های پرداخت وجود ندارد.
مدیر نظام های پرداخت رقابت در صنعت پرداخت را منوط به خلق درآمد و استمرار و رشد آن دانست و گفت: روند توسعه شرکت های پرداخت در ایران شروع خوبی داشت که بخش زیادی از منابع آنها توسط بانک ها تامین می شد اما با گذشت زمان وضعیت این شرکت ها به شکلی درآمده است که با یارانه بانک ها سرپا مانده اند و هنوز فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی، ادامه روند گسترش این صنعت را با مشکل مواجه کرده است، گفت: از آنجایی که هیچ کارمزدی از مشتری و یا پذیرنده دریافت نمی شود و خدمات به صورت رایگان به مشتری ارایه می شود کار بسیار سخت شده است و عدالت حکم می کند دریافت کننده خدمت، هزینه آن را بپردازد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تنها راه رشد این صنعت را ترسیم دقیق مدل های درآمدی و کسب و کار در حوزه پرداخت عنوان کرد و گفت: الان نباید تمرکز بر حجم تراکنش ها باشد بلکه باید نوع نگاه به این صنعت عوض شود چرا که با حضور رقبای جدی در آینده، چالش های فراوانی در صنعت پرداخت خواهیم داشت.
وی افزود: در صنعت پرداخت، بخش زیادی از عرضه و تامین منابع توسط بانک ها صورت می گیرد و همین موضوع بانک ها را با مشکلاتی در تجهیز منابع روبرو کرده است. البته شایان ذکر است که بانک مرکزی به عنوان مقام قانون گذار از سال 1383 مخالف حذف کارمزدها در این صنعت بود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: در شرایط فعلی رگولاتور موضوع دریافت کارمزد از خدمات پرداخت را تا جایی که امکان تغییر در اکوسیستم وجود دارد و فضا اجازه می دهد، کنترل می کند ولی تا شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت نخواهند رگولاتور نمی تواند تغییرات را اعمال کند. برای نمونه ما در سال های گذشته اجازه اخذ کارمزد در فضای موبایلی را به شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت دادیم اما فعالیتی در این زمینه از سوی این شرکت ها انجام نشد.
وی افزود: بانک مرکزی در بازار پرداخت دخالت نمی کند و بازار با خودتنظیمی، کارمزدها را تعیین می کند.
محمدبیگی به سرعت گسترش فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: امروزه شرایط و فضای صنعت پرداخت در ایران بسیار متحول شده است و همسو با این تغییرات باید سیاست ها نیز تغییر کند.