انتشار جداول گزیده آمارهای اقتصادی مهر ماه 1395

نوشته شده در تاریخ : 1395/09/22 - 11:37:04

نشریه الکترونیکی «گزیده آمارهای اقتصادی» مربوط به مهرماه 1395 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نشریه الکترونیکی ماهانه و صرفاً به صورت الکترونيکی منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

گزیده آمارهای اقتصادی را اینجا بخوانید.