شاخص بهای تولیدکننده آبان ماه منتشر شد

نوشته شده در تاریخ : 1395/09/09 - 08:56:17


 شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان ماه 1395 به عدد 226.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزايش داشته است.
 

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
-  شاخص مذکور در آبان ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4.9  درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1394 به‌ میزان 3.3 درصد افزایش یافته است.