انتشار اطلاعات قابل درک، مشارکت همگانی را جلب مي كند

نوشته شده در تاریخ : 1395/08/10 - 16:13:02


نشست هم اندیشی روابط عمومی های شبکه بانکی و روابط عمومی صندوق بین المللی پول با هدف گسترش همکاری های ارتباطی بین المللی و انتقال تجارب ارتباطی صندوق بین المللی پول صبح امروز در بانک مرکزی برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نشست با حضور «کریستف روزنبرگ» معاون بخش ارتباطات صندوق بین المللی پول، «وفا عمر» مسئول ارتباط رسانه ای بخش خاورميانه اي صندوق و با حضور مديران و کارشناسان روابط عمومي شبکه بانکی کشور، به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدعلي کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: روابط عمومی مي تواند به عنوان يكي از عناصر اصلي پیش برنده سیاست های توسعه ای در سازمان فعاليت كند و همكاران ما در شبکه بانکی نیز لازم است اهتمام بیشتری نسبت به معرفي و پیشبرد اهداف توسعه اي از طریق کانال های ارتباطی و ساير ابزارهاي ارتباطي داشته باشند.
وی افزود: گسترش ارتباطات بانکی با بانک های بین المللی، شبکه بانکی کشور را وارد دوره جدیدی از تعاملات بین المللی کرده است و روابط عمومی ها باید نقش تسهیل گر و توسعه دهنده این روابط را از طریق ابزارهای موجود و به کارگیری آموزش و همکاری بین المللی ایفا کنند. به گفته كريمي، این نشست نیز در راستای استفاده از تجربیات مهم ترین نهاد پولی بین المللی در زمینه سیاست هاي ارتباطی برگزار شده است.

روزنبرگ، معاون بخش ارتباطات صندوق بین المللی پول در این نشست، انتقال مسائل مطرح شده در این نهاد را به گونه ای که قابل درک برای همگان باشد اصلی ترین سیاست ارتباطی صندوق خواند و گفت: رویکرد جدید ما ارتباط با تمام اشخاص به گونه ای است که پیام های ما را درک کنند زیرا از این طریق تاثیرگذاری بیشتری بر دستیابی به اهداف خواهیم داشت. ما معتقدیم اگر پیام ها به صورت قابل فهم منتقل شود می توانیم شاهد حضور افراد بیشتری در صحنه باشیم.
وی با اشاره به تاسیس صندوق پس از جنگ جهانی دوم گفت: در سال های پس از تاسیس تا سال 1990 میلادی، سیاست ارتباطی صندوق ، رازداری و عدم افشای اطلاعات بود ولی با فروپاشی شوروی و با تغییر رویه به سمت شفافیت و ارائه اطلاعات گام برداشتیم و از سال 2007 نیز با رویکرد انتقال اطلاعات در حوزه گسترده سعی کردیم فضایی به وجود آوریم که تمام اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات و بهره برداری از گزارش های پولی و مالی صندوق بین المللی پول را داشته باشند.

روزنبرگ افزود: صندوق بین المللی پول در حال حاضر 189 کشور عضو دارد که با بالاترین نهاد پولی این کشورها یعنی بانک مرکزی در ارتباط است و ما سعی می کنیم کانال های ارتباطی را به گونه ای ایجاد کنیم که تمام اعضا توان دسترسی به اطلاعات و داده های صندوق در سطوح مختلف را داشته باشند.
در این جلسه روزنبرگ در بخش اول سخنان خود به تشریح سیاست هاي کلان صندوق بین المللی پول و در بخش دوم به تشریح سیاست های ارتباطی این نهاد پرداخت.