تصویب لوایح دوگانه بانکی، خواست نظام بانکی است

نوشته شده در تاریخ : 1395/06/10 - 17:05:33

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «تعامل بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد بانکی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 شهریورماه در سالن اجلاس سران برگزار و در این دو روز مباحث بانکداری اسلامی با رویکرد تعامل با بانکداری بین المللی مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بیانیه اختتامیه بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که توسط دبیر اجرایی همایش قرائت شد، به شرح زیر است.

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل و مدد خداوند متعال، بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی طی روزهای نهم و دهم شهریور ماه با حضور معاون محترم ریاست جمهوری، رئیس کل و اعضای محترم هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگران، صاحب نظران، اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدیران عالی رتبه نظام بانکی کشور با موضوع «تعامل بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» حول محورهای :1- تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل، 2- راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور 3- اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل 4- ثبات و سلامت نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل 5- نهاد سازی و ابزار سازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل در محل سالن اجلاس سران، با موفقیت برگزار شد.
در شرایط کنونی کشور به خصوص در شرایطی که به دلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته میزان تعاملات بین المللی بانک ها به حداقل رسیده و منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی با مقررات و استانداردهای بین المللی شده است و در سالی که تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران زمینه  طرح و بررسی جدی و اساسی موضوع تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل را فراهم کرد.
دریافت 185 مقاله، انتخاب 19 مقاله جهت ارائه و 24 مقاله جهت درج در مجموعه مقالات همایش و توزیع گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1394، از جمله دستاوردهای این همایش به شمار می-رود.
در این همایش موارد زیر مورد تأکید مسئولان، مدیران عالی رتبه بانکی و پژوهشگران قرار گرفت.
1- توسعه نظام مالی و تأمین مالی بلندمدت برای انجام سرمایه گذاری، کارآفرینی و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز در فضای کنونی ملی، منطقه ای و جهانی و در راستای اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام بانکی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.
2- با اذعان به اینکه اجرای عملیات بانکی بدون ربا برکات و ثمرات خوبی داشته است، اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها و ترسیم دورنمای بلندمدت موجب شده است تا توانمندی ها و ظرفیت های کشور در تراز جهانی و تبدیل شدن به یکی از قطب های بانکداری اسلامی در جهان محقق نشود.
3- با اذعان به ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات خصوصاً پس از سه دهه عملیات بانکی بدون ربا، تسریع در کارشناسی، تصویب و اجرای لوایح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قانون بانکداری اسلامی از جمله خواسته های نظام بانکی به شمار می رود.
4- با اذعان به ضرورت افزایش تعامل و همکاری فعالیت های بانکداری اسلامی بین الملل، بر تقویت فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح بین المللی به ویژه در سطح کشورهای اسلامی و افزایش همکاری و تعامل با مؤسسات مقررات گذار بین المللی در زمینه بانکداری و مالی اسلامی، تأکید گردید.
5- با اذعان به ضرورت متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور، بر اهمیت استفاده موثر از فقه و قواعد شرعی در نظام بانکی، تقویت ابزارهای منطبق با شرع در برخی حوزه ها نظیر سیاستگذاری پولی یا بازار بین بانکی پولی، اسناد خزانه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی، توسعه بازار بدهی و استفاده از شورای فقهی و نظارت شرعی در کنار نظارت متعارف تأکید گردید. در این رابطه استفاده از ظرفیت وسیع قرارداد خرید دین در تنزیل اسناد تجاری، طراحی کارت های اعتباری، اوراق بهادار سازی و افزایش تعاملات بین المللی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
6- با اذعان به اینکه تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته، سرمایه اصلی و موتور حرکتی پیشرفت و بالندگی نظام بانکی کشور است، بر آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند و فرهنگ سازی در زمینه بانکداری اسلامی و فقه بانکی از طریق اجرای برنامه های حمایتی، راه اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری های علمی و پژوهشی بین المللی تأکید گردید.
7- با اذعان به اهمیت اصلاح ساختار بانک مرکزی و فرآیندهای نظارتی آن در تعامل با بانکداری بین-المللی بر لزوم توجه به حکمرانی خوب، نظارت کارا، اثر بخش و مستقل و حاکمیت شرکتی در چارچوب رویکردهای علمی تأکید گردید.  در این رابطه موضوع تفکیک سیاستگذاری کلان پولی و نقش نظارتی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.
8- با اذعان به اینکه تعامل بانک ها با بانکداری بین الملل الزامات قانونی و چالش هایی را در بعد داخلی و خارجی برای نظام بانکداری بدون ربا ایجاد می کند، بر شناسایی و بسترسازی برای حل و فصل این چالش ها تأکید گردید.
9- با اذعان به تجربه های جهانی در مورد ورود رقبای غیر بانکی، بر لزوم ساماندهی مجدد بانک ها باتأکید بر مشتری مداری و نوآوری  و رقابت برای رویارویی با شرایط جدید تأکید شد.
10- با اذعان به اهمیت نهادسازی و ابزار سازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل، بر ایجاد و تقویت سیستم ها و نهادهای رتبه بندی اعتباری و ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید شد.
در پایان لازم است مراتب تشکر و سپاسگزاری موسسه را از معاون محترم ریس جمهور،  ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای محترم هیأت عامل بانک مرکزی، همکاران محترم کادر علمی و اجرایی همایش، سخنرانان و اعضای محترم پانل ها، نویسندگان محترم مقالات، حامیان مالی همایش شامل بانک آینده، بانک رفاه کارگران، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک کشاورزی، بانک ملت، بانک مسکن، بانک اقتصادنوین و بانک پارسیان، همچنین روابط عمومی بانک مرکزی، خبرنگاران و رسانه ها که زمینه برگزاری چنین همایش با شکوهی را فراهم کردند اعلام نمائیم.