همایش بانکداری اسلامی بستر انتقال تجربیات صاحب نظران به سیاستگذاران بانکی است

نوشته شده در تاریخ : 1395/06/09 - 09:46:30


همایش بانکداری اسلامی، بستری فراهم می کند تا پژوهشگران و کارشناسان نظام بانکی، حاصل پژوهش  های خود را در اختیار کارشناسان، تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشور قرار دهند.
 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه همایش های بانکداری اسلامی قدمتی 27 ساله دارد و هر سال در هفته بانکداری مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا این همایش برگزار می شود گفت: همایش سالانه بانکداری اسلامی، فرصتی مغتنم برای بسط دانش بانکداری، تضارب افکار، بین خبرگان و هم افزایی میان آنان بوده تا با اخذ نظرات کارشناسان و صاحب نظران در مورد مسائل جاری بانکی، برای سیاستگذاران نظام بانکی ارائه شود. 

خوش طینت عنوان همایش امسال را « تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» عنوان کرد و گفت: برای انتخاب محورهای اصلی همایش، همه ساله پیش از برگزاری همایش، شورای راهبردی همایش متشکل از صاحب نظران و مدیران عالی رتبه نظام بانکی کشور، با توجه به مهم ترین و ضروری ترین نیازهای شبکه بانکی، عنوان همایش را پیشنهاد و پس از بررسی رئیس کل و هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب می رساند.
رییس موسسه آموزش عالی بانکداری با بیان اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته، میزان تعاملات بین المللی بانک های کشور به حداقل رسیده است خاطرنشان کرد: این شرایط منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین المللی شده است. همچنین صنعت بانکداری یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصادی است که به شدت تحت تأثیر انواع مقررات، توسط ناظران بانکی قرار دارد و در حال حاضر آن گروه از مقرراتی که تعامل با نظام بانکی بین المللی را با چالش روبرو کرده است در حوزه هایی نظیر الزامات سرمایه ای کمیته بین المللی بال، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و استانداردهای گزارشگری بین المللی IFRS است.
خوش طینت یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مسایل اقتصادی و بانکی را تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 عنوان کرد و افزود: بدیهی است هرگونه تعامل با نظام بانکداری بین المللی مستلزم انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت اسلام است. بدین ترتیب براساس نظر اکثریت اعضای شورای راهبردی در شرایط پسا برجام، عدم انطباق استانداردها و مقررات بین المللی داخلی با استانداردهای بین المللی، تبدیل به یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی شده است که تعامل بین آنها بحث اصلی این همایش است.

بیست و هفتمین همایش بانکداري اسلامی امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه 10 شهریورماه 1395  با موضوع « تعامل نظام بانکداري بدون ربا با بانکداري بین الملل » با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان بانکی در سالن اجلاس سران دایر است.